Familie Cnossen-Knossen

Historie van een Friese Familie     

English

cnossenwapenkleur

Het Familiewapen is geregistreerd door Ernest Harinxma van Donia in 1613 in zijn “Dootboeck”

De topfoto op deze pagina toont de locatie van de Knossen terpen ten zuidoosten van Bolsward. Aan de linkerkant is de Wimerts te zien. De boerderij aan de linkerkant is gebouwd op de westelijke terp en de locatie van de oostelijke terp, de oorspronkelijke woonplaats van onze familie, is juist boven het menu item Ontstaan 

© Stichting Cnossen-Knossen

CoC Noord Nederland 41005106

Bankrekening Rabobank NL74 INGB 0005 5604 74