Familieboek deel II !!!!!!!!!

Op 26 mei zal de presentatie plaatsvinden van het tweede Cnossen Knossen familieboek.
 Het boek is fraai gebonden en voorzien van talrijke kleur- en zwartwit foto’s, illustraties en tekeningen op kunstdrukpapier. Het formaat is 15,8×23,8 cm, de hardkartonnen band is bekleed met rood linnen, voorzien van zilveren opdruk. Uitgangspunt was dat als deel I en deel II naast elkaar in de boekenkast staan zij één geheel moeten lijken. Voor deel I zullen daarom nieuwe omslagen beschikbaar zijn. Het drukwerk wordt verzorgd door Drukkerij van der Eems te Easterein, dezelfde drukker als van deel I. Tot aan de jongste generaties in de 21e eeuw is getracht van zoveel mogelijk familieleden informatie in het boek op te nemen. In totaal worden bijna 9.000 familieleden, verdeeld over 21 generaties beschreven, vanaf het jaar 1400 tot 2017. Ook van vóór 1400 zijn enkele familiegegevens bekend en opgenomen. Daarnaast is met behulp van genealogische wetenschappers onderzoek gedaan naar de eigendomssituatie rondom het buurtschap Knossens, de bakermat voor onze familie. Ook is er ruim aandacht voor de mogelijke Scandinavische connecties en de herkomst van onze familienaam. Vanwege het feit dat onze familie van oudsher agrarische roots heeft, is de geschiedenis van een aantal (Friese) boerderijen, waar Cnossens/Knossens gewoond hebben, beschreven. En dit zijn nog maar enkele van de interessante onderwerpen die in het ruim 850 bladzijden tellende werk aan bod komen.
De prijs van het boek,  is € 57,50. De verzendkosten bedragen € 6,95.
U kunt de boeken bestellen door het overmaken van het bedrag (het aantal boeken maal € 57,50, =) 
op rekening NL74 INGB 0005 5604 74 t.n.v. St. “Familie Cnossen-Knossen”, onder vermelding van uw adres en ‘Familieboek deel II’. Uiteraard vervallen de verzendkosten wanneer u het boek ophaalt tijdens de presentatie op 26 mei in Bolsward. Dit aanbod geldt zolang er boeken beschikbaar zijn. Het aantal beschikbare boeken is beperkt.

Op 11 augustus zal een boekpresentatie plaatsvinden in Holland Mi. VS van het Engelstalige exemplaar van het familieboek. De bestel procedure voor de VS staat op de site www.cnossen-knossen.com onder het menu item Newsletter 2018.