Familieboek deel II !!!!!!!!!

Op 26 mei zal de presentatie plaatsvinden van het tweede Cnossen Knossen familieboek.  Omdat de Stichting niet de middelen heeft om grote aantallen boeken te bestellen en te betalen, die niet van te voren zijn besteld, is het belangrijk om voor 1 april 2018 één of meerdere exemplaren van het boek te bestellen.
Het boek is fraai gebonden en voorzien van talrijke kleur- en zwartwit foto’s, illustraties en tekeningen op kunstdrukpapier. Het formaat is 15,8×23,8 cm, de hardkartonnen band is bekleed met rood linnen, voorzien van zilveren opdruk. Uitgangspunt was dat als deel I en deel II naast elkaar in de boekenkast staan zij één geheel moeten lijken. Voor deel I zullen daarom nieuwe omslagen beschikbaar zijn. Het drukwerk wordt verzorgd door Drukkerij van der Eems te Easterein, dezelfde drukker als van deel I. Tot aan de jongste generaties in de 21e eeuw is getracht van zoveel mogelijk familieleden informatie in het boek op te nemen. In totaal worden bijna 9.000 familieleden, verdeeld over 21 generaties beschreven, vanaf het jaar 1400 tot 2017. Ook van vóór 1400 zijn enkele familiegegevens bekend en opgenomen. Daarnaast is met behulp van genealogische wetenschappers onderzoek gedaan naar de eigendomssituatie rondom het buurtschap Knossens, de bakermat voor onze familie. Ook is er ruim aandacht voor de mogelijke Scandinavische connecties en de herkomst van onze familienaam. Vanwege het feit dat onze familie van oudsher agrarische roots heeft, is de geschiedenis van een aantal (Friese) boerderijen, waar Cnossens/Knossens gewoond hebben, beschreven. En dit zijn nog maar enkele van de interessante onderwerpen die in het ruim 850 bladzijden tellende werk aan bod komen. In de bijlage vindt u alvast de Inhoudsopgave van het boek .
De prijs van het boek, indien van te voren besteld, is € 50. De verzendkosten bedragen € 6,95
Op 1 april moeten we de definitieve order plaatsen bij de drukker. U kunt de boeken daarom bestellen tot 1 april 2018 door het overmaken van het bedrag (het aantal boeken maal € 50, =) 
op rekening NL74 INGB 0005 5604 74 t.n.v. St. “Familie Cnossen-Knossen”, onder vermelding van ‘Familieboek deel II’. Uiteraard vervallen de verzendkosten wanneer u het boek ophaalt tijdens de presentatie op 26 mei in Bolsward.

Bij voorintekening bent u verzekerd van een exemplaar van dit unieke boek. Bij latere aanschaf kan het zijn dat de eerste druk is uitverkocht en dat u moet wachten tot de eventuele volgende druk. Vanwege de naar verwachting veel kleinere aantallen zal het boek dan aanzienlijk duurder zijn. Denkt u ook even aan eventuele belangstelling bij uw kinderen, die wellicht niet in ons adressenbestand staan?

Op 11 augustus zal een boekpresentatie plaatsvinden in Holland Mi. VS van het Engelstalige exemplaar van het familieboek. De bestel procedure voor de VS staat op de site www.cnossen-knossen.com onder het menu item Newsletter 2018.