Familie Cnossen-Knossen

Familie Cnossen-Knossen virtuele familiebijeenkomst 15 mei 2021

Het programma voor dit eerste familie webinar bevat o.a. de presentatie van een Cnossen Knossen wereldkoor met een uitvoering van het lied Abide with me (Blijf bij mij Heer) in verschillende talen. We zoeken nog meer familieleden die mee willen doen. Hun video opname wordt samen met die van vele anderen in een groot wereldkoor op een  ‘Wall of Fame’ getoond en hoorbaar gemaakt. Meld je snel aan via e-mail bij paul@familiecnossen.nl en ontvang  detail informatie over de opname. Een voorbeeld staat hieronder

English

© Stichting Cnossen-Knossen

CoC Noord Nederland 41005106

Bankrekening NL74 INGB 0005 5604 74

Graag ontvangen we uw donatie voor 2021