Familie Cnossen-Knossen

De geplande familiebijeenkomst van 15 mei 2021 wordt in verband met Corona een jaar verschoven. Het bestuur probeert wel op 15 mei 2021 een webinar te organiseren. Houdt de website in de gaten!

English
Het nieuwe familieboek in twee talen

© Stichting Cnossen-Knossen

CoC Noord Nederland 41005106

Bankrekening NL74 INGB 0005 5604 74

Graag ontvangen we uw donatie voor 2021