Bestuur

Stichting familie Cnossen-Knossen

Voorzitter: Jelle Cnossen, Greuns 10, 9204 GH Drachten

Secretaris: Ingrid Cnossen, Heemskerkstraat 4, 8603BN Sneek

Penningmeester: Clarence Cnossen, Steiger 38, 8502CD Joure

Alg.adjunct: Jelle Cnossen, Reviusstraat 17, 7552GG Hengelo

Lid: Paul Cnossen, Kruisweg 933, 2132CC, Hoofddorp

Lid: Foeke Cnossen, Hemdijk 99, 8601XK Sneek

Lid: Johan Cnossen, Kleine Beer 1, 8531MS Lemmer

US ambassadeur: James Lee (Jim) Cnossen, 4125 Lakeridge drive Holland MI 49424  USA