Familie symposium 3 september 2022

Op zaterdagmiddag 3 september 2022 organiseert de Stichting ‘Familie Cnossen-Knossen’ een familie symposium in de Laurentiuskerk in Kimswerd. Deze kerk dateert uit de eerste helft van de 11de eeuw en is misschien wel de oudste kerk van Friesland. Het is een prachtige kerk, waar een aantal bijzondere historische verhalen spelen. Voor onze familie is deze kerk bijzonder omdat in het begin van de 16e eeuw een zekere heer Wybe vicarus was van deze kerk. Heer Wybe was de zoon van Taka Hemmez, de eerst bekende bewoner van de Armenhuis boerderij in het buurtschap Knossens bij Bolsward. Heer Wybe had een zoon Taeke, die ook in ons tweede familieboek wordt genoemd (blz 99 en 100).

We noemen de bijeenkomst een familie symposium. Dat klinkt misschien wat onnatuurlijk, maar de werkelijke betekenis is volgens van Dale een ‘een drinkgelag met tafelgesprekken en gezellige omgang met een wetenschappelijk karakter’ en dat dekt de lading precies. Het wetenschappelijke karakter zal worden vertolkt door ons familielid Drs. Geert Pruiksma (FCO 7.5.6.9.2), kunsthistoricus en directeur van museum Nienoord bij Leek. Hij zal ons een tijdsbeeld schetsen van heer Wybe en de omstandigheden waarin men toen leefde. Aan dat ‘drinkgelag met gezellige omgang’ valt weinig te organiseren; dat is aan onze familieleden zelf wel toevertrouwd. Ons idee is dat we een wat laagdrempeliger gezellig familie samenzijn willen organiseren met wel een serieus element. De eigen bijdrage kan hierdoor aanmerkelijk lager zijn dan die voor eerdere bijeenkomsten. Natuurlijk zullen we ook een loterij houden met aantrekkelijke prijzen.

We hebben het volgende (voorlopige) programma opgesteld:

13:00                    Ontvangst met koffie en start verkoop loten

13:30                    Welkom door de voorzitter

13.45                     Film over de Hommerts

14.00                    

  • Lezing Geert Pruiksma
  • Bezichtiging Oudheidkamer op de galerij (onder begeleiding gids)
  • Bezichtiging grafkelder barones van Heemstra (onder begeleiding gids)
  • Tekenfilm over het leven van Greate Pier, de uit Kimswerd afkomstige Friese held

15:30                    Doop van de ‘Anna Wpckedr’ (zie onze Nieuwsbrief 2022).

16:00                    Mogelijkheid tot het aanschaffen van Cnossen Knossen artikelen.

16.00 – 17.00         Uitslag loterij en napraten onder het genot van een drankje en/of koffie met een broodje

De eigen bijdrage is €10 per persoon, ter plaatse te voldoen. We zullen zorgen voor een pin betaalmogelijkheid.

Heel graag willen we weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Wilt u zich aanmelden per e-mail via secretaris@cnossen.frl met opgave van naam, woonplaats en het aantal personen?

Extra programma 

Speciaal voor familieleden die uit het buitenland of van ver uit Nederland komen zullen we een aantal extra activiteiten organiseren. We weten dat er een aantal Amerikaanse gasten zullen zijn. Op zaterdagochtend willen we met deze groep met een gids een stadswandeling door Bolsward maken, afgesloten met een lunch. Het extra programma begint om 09.00 uur bij hotel de Wijnberg met een gezamenlijk ontbijt. Wellicht kan nog besloten worden tot een gezamenlijk diner. Iedereen die wil is hierbij welkom. Op zondagochtend kunnen we naar een kerkdienst in de (Cnossen)Martinikerk in Bolsward, gevolgd door gezamenlijk koffiedrinken. De kosten voor deze extra activiteiten zijn voor eigen rekening. Apart aanmelden voor dit programma is noodzakelijk in verband met het maken van reserveringen. Dit kunt u doen per e-mail via secretaris@cnossen.frl