Familie wapen

In het Genealogisch Jierboekje van de Fryske Akademy, jaargang 1970 is het wapen CNOSSEN, eertijds Knossens, geregistreerd.

De omschrijving van het wapen luidt:

 ”Op een goud veld een zwarte dubbele adelaar met in het schildhoofd tussen de koppen een groen klaverblad. Helmteken: drie struisveren van zwart, goud en groen. Wrong en dekmantel: goud en zwart.”