FINANCIËLE steun

De stichting voert een solide financieel beleid. Alle donaties van familieleden worden voor 100% gebruikt voor de realisatie van onze doelen:

  • Het stimuleren van genealogisch onderzoek met betrekking tot de Cnossen Knossen familie
  • Het versterken van de familieband van de Cnossen-Knossen familie

Als gevolg van de kosten die we hebben moeten maken voor het publiceren van het nieuwe boek is onze financiële balans verslechterd, maar nog wel in evenwicht. Echter voor het opstarten van nieuw onderzoek hebben we wel een financiële buffer nodig. Voor uw informatie: Bestuursleden beschouwen hun lidmaatschap als een eer en betalen alle daaruit voortvloeiende kosten zelf.

De Nederlandse familieleden die een donatie overmaken betalen gemiddeld € 20 per jaar, in Amerika is dat $ 25.