Nieuwsbrief 2019

Graag ontvangen we uw donatie voor 2019 op Bankrekening NL74 INGB 0005 5604 74 tnv Stichting Cnossen-Knossen. Vermeld svp even uw woonplaats dan weten we van wie de donatie afkomstig is.

Nieuwsbrief nr. 43 April 2019

Beste familieleden en vrienden,

The day after’zo’n gevoel hebben we als bestuur na het kroonjaar 2018, waarin we ons nieuwe familieboek presenteerden (zie onze websites voor een verslag van beide presentaties). Geen kater gelukkig, maar een bijzonder voldaan gevoel. Vooral omdat zo veel familieleden de beide presentaties bijwoonden en door de enthousiaste reacties die we na afloop kregen. Natuurlijk waren er ook wat minder positieve reacties. Hieronder een paar van die reacties:

It is in prachtich boek wurden. Yn myn side stiet noch in foutsje mar dat berjochtsje ik letter

Een indrukwekkend stukje werk! Chapeau! 

We received our books today but with a HUGE  letdown. Mine and my sisters families were left out of the book. I’m upset more that my mom is the one in her family that has had all the contact and I know she sent the information. Her grandchildren and great grandson are not mentioned.  So disappointing 

Just a few minutes ago the mailman brought the new Cnossen Book.  Wow!!  It is huge!!  Such beautiful pictures included 

Allereerst wil ik het bestuur hartelijk danken voor de mooie dag die jullie vorige week 26 mei georganiseerd hebben. Mooi gedaan, de bloemstukken op de graven en het presenteren van het boek om 14.56 uur. En een ontzettend boeiende lezing van dr. Galema. Het boek is ook prachtig. Ik lees er met veel plezier in. Wat een werk is dat geweest. Met een schitterend resultaat. Alle lof! 

Allereerst complimenten voor de presentatie van het boek en veel plezier bij het tweede deel van de presentatie in de USA! 

Vandaag heb ik het Cnossenboek deel II ontvangen. Mijn complimenten voor de prachtige uitvoering. Mijn vraag is of er nog boeken kunnen worden besteld? 

Wat een geweldig mooi boek is het geworden! Niet alleen wat betreft  inhoud, maar ook wat betreft gewicht trouwens!  Zoveel achtergrond informatie – het hele verhaal van de Cnossens in de context van de geschiedenis……een prachtig naslag werk. Dat wilde ik jullie even laten weten. 

Oh wow how cool is this 

So great to have this book to pass on to younger generations. I did not realize so many of the Cnossens left Holland to live in the US. 

Bijzonder 

Boekieee!!!!!

Wy hawwe der ek in prachtdei oan oerholden, moai strak organisearre ek. Net te ferjitten de krânsen foar Johan en foar Anna, moai dien.

Het was een leuk  interview op Omrop Fryslân. Een mooie dag in Bolsward met schitterend weer. Niet alleen het dikke boek over de familie Cnossen, maar ook het linnen tasje doet mij goed

Goed om elkaar weer te zien en te spreken! Wat een mooie dag was dat vandaag. Prima programma (wat zit er toch een muzikaal talent in de familie!), het weer kon niet fraaier en het boek is een plaatje! Dank voor jouw en jullie inspanning om dit zo voor elkaar te krijgen. Mooi dat het 1e exemplaar aan Jim kon worden uitgereikt. Een bijzonder moment. We kijken met plezier terug op deze dag

Dikste boek ooit gedrukt! Een prachtig mooi boek gedrukt voor de familie Cnossen- Knossen van maar liefst 8 centimeter dik. Het dikste boek wat we ooit gedrukt hebben! Drukkerij Van der Eems Easterein

Het is een waar ‘magnum opus’ geworden, waar vele familieleden bij betrokken zijn geweest. Het boekwerk ziet er zeer verzorgd uit en is voorzien van een uitvoerige stamboom als uitleg. Een uitgebreide personenindex zorgt voor een goede vindbaarheid van de familienaam – CBG Den Haag Centrum voor Familiegeschiedenis

Een aantal negatieve reacties betreffen het feit dat we van Cnossen dochters, die na huwelijk niet hun Cnossen achternaam houden, slechts nog de kinderen en de kleinkinderen in het boek vermelden. Daarna stopt voor die tak de stamboom registratie. We moesten wel ergens een grens trekken.

…. en nu verder

Het belangrijkste doel van de Stichting is om de historie van onze familie verder te onderzoeken en te documenteren en onze familieleden daarbij te betrekken. 

Onze historie is nu 

 • gedocumenteerd tot het jaar 1400, 
 • we hebben via DNA onderzoek gevonden dat we oorspronkelijk afkomstig zijn uit Scandinavië en Groot Brittannië,  

maar daartussen zit nog een enorm gat en ook in de geschiedenis na 1400 zijn er nog lacunes. 

In de achterliggende periode zijn we tijdens ons onderzoek diverse malen onderwerpen tegen gekomen die nader onderzocht kunnen worden om een nog completer beeld te krijgen. Hieronder volgt een opsomming van enkele items:

 • Johan Knossen, vader van Wpka Johanz Knossen (1456)
 • de familie relatie Knossen – Sickama, begin 16eeeuw
 • de Leeuwarder Cnossen connectie, 16eeeuw
 • de Pruisische Cnossen connectie, 16e17eeeuw
 • de herkomst van Jens (Jentje) Cnossen Denemarken, die we in Amerikaanse archieven tegenkwamen, geboren in 1840. Een Deense Jentje Cnossen, terwijl we ook in onze Nederlandse stamboom deze naam tegenkomen.
 • de archieven in Hessen/Frankfurt naar 
  • Otto Knosen, 1259, Mainz
  • Konrad en Heinrich Knosse, 1207, Frankfurt
  • Arnold Knossen, ridder, 1244, Woldenberg
  • Conze Knossen, 1348, burgemeester van Königstein

Foto collages reünies Bolsward en Holland Mi 

(met dank aan Wybrich Cnossen FCN 6.9.1.2.3 voor de compositie)

Rembrandt en Saskia

Dit voorjaar was er in het FriesMuseum in Leeuwarden een tentoonstelling over de liefde tussen de schilder Rembrandt van Rijn en de Friese Saskia van Uylenburgh. Helaas is de tentoonstelling, t/m 17 maart,  op het moment dat deze Nieuwsbrief bij u door de brievenbus valt alweer voorbij, maar het verhaal over de relatie tussen Saskia en onze familie is er niet minder interessant om. In 1634 trouwde Rembrandt met Saskia in het Friese Sint Annaparochie. Zij was de dochter van Rombout van Uylenburgh en Sjoukje Ozinga. Hij was jurist en Raadsheer aan het Hof van Friesland en korte tijd burgemeester van Leeuwarden en heeft in Heidelberg gestudeerd. Rembrandt was zoals bekend een succesvol schilder. Na de bruiloft verhuisde het koppel naar Amsterdam, waar Rembrandt zijn atelier had. 

Hoe het tweetal elkaar heeft ontmoet is niet met zekerheid bekend. Vermoedelijk is dit gebeurd via de kunsthandel die in de Gouden Eeuw floreerde tussen Leeuwarden en Amsterdam. Hendrik van Uylenburgh, een neef van Saskia, was bijvoorbeeld kunsthandelaar in Amsterdam.

Vaak stond Saskia model voor Rembrandt  in zijn tekeningen en etsen. In Amsterdam kreeg het stel vier kinderen, waarvan de eerste drie in de wieg stierven. De jongste, Titus, bleef wel in leven. Het gezinsgeluk was echter van korte duur. Acht maanden na de geboorte van Titus overleed Saskia op 29-jarige leeftijd in Amsterdam. Misschien is het niet zo bekend, maar wij hebben een (aangetrouwde) stamboom relatie met Saskia. Deze stamboom link loopt via professor Johannes Makovski of Maccovius, zoals hij later werd genoemd. Deze was geboren te Lobzenic in Polen. Hij studeerde aan de universiteiten van Danzig, Heidelberg en Wittenburg. Als begeleider van twee jonge Poolse baronnen arriveerde hij in Franeker, waar hij in 1613 promoveerde met de hoogste lof in de godsgeleerdheid en in 1615 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Maccovius was een prominent deelnemer aan de Synode van Dordrecht, als woordvoerder van de Contra-Remonstranten. De synode had mede ten doel het heftige conflict tussen Maccovius en zijn promotor en latere Franeker collega Sibrandus Lubbertus op te lossen. Maccovius was een goede bekende van de vader van Saskia, Rombertus van Uylenburgh.  Beide hadden gestudeerd aan de Calvinistische  universiteit van Heidelberg. 

Maccovius trouwde in 1626 met een oudere zus van Saskia: Antje van Uylenburgh (ca 1598-1633). Toen Antje was overleden woonde Saskia in 1634 tijdelijk in Franeker, waar ze haar zwager Maccovius hielp. Johannes Maccovius trouwde later met Frouckien Bonnema, een achterkleindochter van Anna Wpckedr  te Knossens, onze stammoeder en haar tweede man mr. Myrck Aggez Feddinga.

Een oudere zuster van Saskia is Jeltje van Uylenburgh. Zij was gehuwd met Doede Ockema, een telg uit een hoofdelingengeslacht uit Hommerts en zij waren eigenaar van landerijen op Lippenwâlde aldaar, met als latere eigenaren leden van de familie Cnossen.  

Op de pagina’s 124 t/m 135 van ons nieuwe boek kunt u de genealogische relatie nog eens nalezen.

Bestuurszaken

Het huidige beleid met betrekking tot de bestuur samenstelling is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. In de praktijk verlengt bijna ieder bestuurslid zijn zittingsperiode met een nieuwe periode. 

De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden is op dit moment boven de 70 jaar. Dat betekent dat bij ongewijzigd beleid die leeftijd over 10 jaar boven de 80 jaar is. Tijd om voor verjonging te zorgen. We zijn heel blij dat we twee nieuwe bestuursleden hebben kunnen werven die de gemiddelde leeftijd aanzienlijk zullen bijstellen. 

Het zijn 

 • Dr. Ingrid Cnossen FCN 6.8.4.3. Ingrid zal op termijn het secretariaat gaan verzorgen.
 • Paul Cnossen, AAB 5.14.4.1.3, die de stamboomregistratie zal gaan beheren en een backup gaat vormen voor het bijhouden en ontwikkelen  van de websites.

Mail adressen

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: De familie stichting beschikt over ongeveer 600 adressen van familieleden, vrienden en belangstellenden. Ieder jaar wordt per post een Nieuwsbrief verzonden naar deze adressen. De kosten van het drukwerk en het verzenden zijn behoorlijk hoog. Dit baart de penningmeester zorgen. Om de kosten te beperken is het mogelijk de Nieuwsbrief digitaal te verzenden naar een mailadres. Maar die hebben we niet van iedereen. Onze vraag is dan ook of u ons uw emailadres wilt doorgeven via de website www.cnossen.frl. Op de site zullen we op de voorpagina voor dit doel een speciaal kader plaatsen waarop u uw email adres eenvoudig kunt doorgeven. Eventueel kunt u daar ook aangeven dat u geen belangstelling meer hebt voor de Nieuwsbrief. Horen we niets van u dan blijft u de Nieuwsbrief gewoon zoals tot nu toe per post ontvangen.

Website

Onze stichting publiceert sinds 10 jaar gegevens op een website. Er zijn een Nederlands talige en een Engels talige site, bereikbaar via de volgende URL’s:

www.cnossen.frl

www.cnossen.nl

www.knossen.nl

www.cnossen-knossen.com

Daarnaast zijn er nog een aantal URL’s door de stichting geclaimd zodat ze niet door een ander kunnen worden gebruikt:

www.cnossen.eu

www.knossen.eu

De websites wordt goed bezocht. In 2018 werden 9.219 (Nl.) + 3.981(VS) unieke bezoekers geregistreerd die samen 14.138 (Nl.) + 7.798 (VS) keren onze websites hebben bezocht. Deze cijfers tonen aan dat de websites een belangrijk communicatie middel zijn. Op de websites is ook genealogische (stamboom) data in te zien. De gegevens over levende personen zijn met behulp van een paswoord afgeschermd. 

Er zijn genealogische sites waarop bezoekers hun eigen gegevens kunnen aanvullen en wijzigen. Soms ook met de mogelijkheid om foto’s, geboortekaartjes e.d. te plaatsen. Het voorstel is om onze sites op die manier in te richten. Het moet ook mogelijk worden om ook alle archiefstukken die in ons bezit zijn (kranten artikelen etc.) en die bij een bepaalde persoon horen digitaal met hem te koppelen. Daarvoor moet het gehele archief worden gedigitaliseerd. Het zal duidelijk zijn dat deze aanpassing een langere termijn actie is die in een aantal stappen moet worden uitgevoerd. 

Familieberichten

Overleden:

Hinke Cnossen-Buma                              Heeg               FCA 3.4.12.4     94 jr.

Bernard Herman Bosboom                    Amsterdam      FCN 6.2.1.1.7    65 jr.

Pietertje Lysina  Cnossen-Kooij              Harmelen         FCN 6.2.1.8       77 jr.

Petrus H. Cnossen                                Weesp            FBG 2.1.6.3       86 jr. 

Sjoukje Sipkje  Corbee – Cnossen           Sneek               FCN 6.2.2.14     81 jr.

Ruurd Herweyer                                   Oentsjerk         FCA 3.1.8.6.10    56 jr.

Jeroen Cnossen                                    Leeuwarden     BDA 1.5.1.3.3   50 jr.

Johan Jans Cnossen                              Leeuwarden     FCO 7.5.1.3       82 jr.

Froukje Cnossen                                  Heerenveen     FCN 6.2.2.1.3    55 jr.

Oege Cnossen                                      Goaiingea         FCO 2.3.3.3       89 jr.

Von Patrick Glandon                             Iowa(USA)        BBB 7.1.1.2.4.237 years

Gertrude Cnossen                                California(USA)FJD 7.4.4          93 years

Geboren:

Jelia Jacolien Pel                                   Emmeloord      FCO 7.5.4.7.3.2

Fedde Wolter Huizing                           Naaldwijk         FCN 6.2.2.10.1.3.1

Anna Marije Kortbeek                           Leiden              FCN 6.9.1.2.3.1

Quinn James Geertsma                        Michigan(USA)  AAB 5.14.5.5

Evwrett John Cnossen                          Michigan(USA)  FCA 3.1.1.1.5.2.2.5

Annika Juliette Hessel                          Ontario(Can.)   FBG 5.1.3.1.4.1.1

Toviell Sharon Cnossen                         Ontario(Can.)   AAB 5.15.2.1.1.3

Gehuwd:

Jelmer Karel van Ommen en Lolkje Huitema                 FCN 6.9.1.3.3

Stephanie Seers & Nicholas DeMoss     California(USA)FCA 3.3.2.3.2.1.2

In de serie Markante Cnossen Knossens deze keer een (iets ingekorte) bijdrage van Hetty Peters-van Dijk FCA 3.4.5.7.4 uit Saint Pierre de Côle, Frankrijk.

Wijbe Cnossen FCA 3.4.5

Mijn opa WIJBE CNOSSEN wilde graag veehouder worden. Er was genoeg weiland rondom zijn huis bij de ‘Trije Huskes’ in Osingahuizen en de grote schuur kon gemakkelijk verbouwd worden tot stal, dus schafte hij zich om te beginnen vier melkkoeien aan. 

Van de melkfabriek Lankhorst huurde Wijbe een extra stuk weiland, de Polle genoemd. 

Om meer hooi te krijgen, maaide hij de bermen met de zeis.

Bij een boerderij hoort ook een gierput. Groot was de paniek toen dochter Fokje zoek was. Iedereen werd ingezet om haar te zoeken. Toen hoorde men een klein stemmetje ‘help’ roepen, maar waar kwam dat toch vandaan? Nou, Fokje was door het luik van de gierput gevallen! Gelukkig werd ze nog net op tijd gevonden. In de ton met regenwater kon ze zichzelf weer schoon wassen, want stromend water was er destijds nog niet. 

Vermogend werd opa niet met zijn vee. Maar hij had ook nog drie trekpaarden, waar hij als kleine zelfstandige geld mee kon verdienen. De zuivelfabriek Lankhorst in Osingahuizen had mensen nodig, die als ‘zelfrijders’ functioneerden. Met een tweespan haalde hij ’s ochtends volle melkbussen bij de boeren op om die naar de fabriek te brengen, ’s avonds bracht hij de bussen geleegd weer terug. Wijbe liet zijn paarden altijd hard draven om als eerste van alle melkrijders bij de fabriek te kunnen lossen, want hij had die dag nog veel meer te doen.

Het personeel van de zuivelfabriek – Wijbe tweede van links

Wijbe had twee knechten. De ene knecht, Johannes, moest met een paard en wagen de melkbussen richting Hommerts halen en brengen, terwijl Wijbe zelf de kant van Sneek opging. Zijn broer Johannes, die in het derde huisje van de ‘Trije Huskes’ woonde, reed met eigen vervoer de kant van Balk uit. Zelf voer Wijbe ook nog met een roeiboot vanaf de Jutrijp het land in, want daar kon de melkwagen niet komen. Zijn kleinkind Gosse mocht wel eens mee en vertelde: ‘Pake trok de boot met een touw en hield dit in het midden vast. Dan bleef de boot mooi in het midden, want voor roeispanen was het er te smal.’

Een tweede knecht, Jentsje Jansma-de Vries, woonde in het armenhuis te Heeg, maar was vaak bij de Cnossens. Hij had daar zelfs een eigen stoel. Jentsje was wat eenvoudig en had andere, simpeler taken bij huis. Zo werd Jentsje er op uit gestuurd om de kinderen uit school tegemoet te lopen als het stormde. De school in de Hommerts was een behoorlijk eind lopen voor de kinderen. En met een weg door de vlakke velden kon een flinke storm de kleintjes er wel eens vanaf doen waaien.

Beide knechten aten mee met de pot, die meestal door Wijbes vrouw Joukje gekookt werd. Behalve als ze net was bevallen, want dan was baakster Afke er om alle taken op zich te nemen. Als Afke’s plicht erop zat, grapte ze altijd: ‘Nou, zal ik je vast maar voor volgend jaar op de agenda zetten?’ 

Joukje vertelde dat ze vroeger op de vrouwenvereniging zeiden: ‘Mar es sjen wie er het eerst zwanger is.’ ‘Dat sal ik dan wol weze,’ zei Joukje en dat was ook zo. Zij was met 39 jaar al in de overgang, want anders had ze vast nog meer dan tien kinderen gekregen. Dochter Siemontje zag Afke ooit eens in de keuken met een drup aan de neus boven de pan met soep roeren. Ze zei niet tegen de anderen, wat er met die drup gebeurd was…. Die avond had Siem als enige geen trek. 

Dankzij de twee banen kon Wijbe alle monden goed voeden. Er was genoeg brood op de plank, maar de roomboter was alleen voor Wijbe, de rest moest het met margarine doen. Zo vreemd was dat niet, want Joukje karnde de boter zelf van de eigen koeienmelk in een tonnetje in de keuken. Dat was zwaar werk. Ze zal Wijbe wel hebben willen verwennen, want die twee hielden veel van elkaar. Als het even kon, gingen ze samen schaatsen, zwieren aan de stok. De oudere kinderen werden wel eens ongerust, als ze pas tegen het donker thuis kwamen. Joukje deed destijds de administratie en hield een kasboek bij, dat nu in mijn bezit is. Daarin schreef ze de inkomsten, als er bijvoorbeeld een kalf verkocht werd en natuurlijk de uitgaven van de kleine onderneming op.

Men kwam niets tekort in huize Cnossen. Er was liefde en eten in overvloed, zelfs tijdens de Hongerwinter. Wijbe was genereus en gaf in die tijd nog wel eens wat weg aan mensen uit de stad, die het met minder moesten doen. Ook in Wassenaar was weinig te eten. Daarom liet hij zijn oudste dochter, die pas weduwe was geworden en het daar niet ruim had, met haar twee jonge kinderen naar huis komen. Na de oorlog namen zowel broer Johannes als Wijbe een pleegkind in huis, dat bij hen kwam aansterken. 

Als meisje was mijn moeder bang voor de paarden, maar haar vader kon streng zijn en Maria moest toch af en toe de dieren vasthouden als hij hen optuigde en er niemand anders voor handen was. Oudste zoon Tamme wist beter met paarden om te gaan en hielp zijn pa zodra hij kon.

Tamme met paard en wagen

Later nam Tamme de melkrijderij voor de fabriek helemaal over. Joukje zag de melkwagen van haar zoon altijd al van verre aankomen en drong dan aan: ‘Daar komt Tamme, zet gauw even een bakje!’ 

Wijbe en Joukje hielden veel van hun kinderen en kleinkinderen. Toen hun jonge, knappe zoon Arend eind jaren veertig als dienstplichtig militair naar het destijds zo genoemde Nederlands-Indië werd uitgezonden, waren ze erg bezorgd. En niet onterecht, want tijdens een van de manoeuvres reed de Bren Carrier waar Arend in zat op een mijn. Op oudejaarsdag 1948 kwam de dominee bij Wijbe en Joukje langs om te vertellen dat hun zoon zwaar gewond was. 

Enkele dagen later, op 3 januari, overleed de jonge soldaat. Het verdriet was groot en zonk helemaal in toen alleen de spullen thuis werden afgeleverd, zonder Arend. Het grote gemis was voortaan altijd in hun hart aanwezig en kon alleen dankzij hun vaste geloof worden gedragen.

(In het nieuwe familieboek staat op blz. 344 en 549 meer over Arend (FCA 3.4.5.9 ) en zijn belevenissen in Nederlands Indië– redactie)

Wijbe en Joukje

Ik was nog maar een baby toen mijn opa ziek werd. Mijn moeder heeft mij nog meegenomen naar het ziekenhuis in Sneek, zodat hij mij heeft kunnen zien. Kort daarna, op 3 februari 1960, overleed Wijbe. Jammer, want ik had hem graag bewust willen meemaken en leren kennen. Het lijkt me een bijzonder iemand te zijn geweest en een opa om trots op te zijn.